OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Alergologia


Konsultacja alergologiczna – istotny element  w rozpoznawaniu chorób alergicznych i ustalaniu ich przyczyny. Podczas konsultacji alergologicznej lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem. Przede wszystkim pyta o występujące dolegliwości, czas ich objawiania się, styl życia pacjenta i sposób odżywiania się. Ustalenie przyczyny reakcji  alergicznej, czyli alergenu ja wywołującego, następuje w wyniku przeprowadzenia dalszych badań. Są to zwykle różnego rodzaju testy alergiczne.

Spirometria - jest badaniem czynnościowym układu oddechowego, podczas którego mierzona jest objętość i pojemność płuc. W trakcie spirometrii mierzony jest także przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Dzięki badaniu można określić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego.
Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego:
  • astmy
  • POChP.
Opis badania: Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami Lekarza wykonującego badanie.

Jak się przygotować do badania?
Na badanie należy ubrać się wygodnie, w strój nie krępujący ruchów brzucha i klatki piersiowej.

Przed badaniem spirometrii pacjent nie powinien:
- palić papierosów – przerwa między ostatnim wypalonym papierosem a badaniem powinna wynosić 24 godziny (nie mniej niż 2 godziny),
- alkohol – przed badaniem jest przeciwwskazany,
- wysiłek fizyczny – 30 min. przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego,
- obfity posiłek – należy zachować 2-godzinną przerwę między takim posiłkiem a badaniem,
- leki – w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych sytuacjach konieczne jest odstawienie leków na pewien czas.


Przeciwwskazania – czyli kto nie powinien wykonywać spirometrii
- osoby, u których rozpoznano tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
- chorzy po przebytej niedawno operacji okulistycznej
- pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
- osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.
 
Spirometria z próbą rozkurczową – podczaj badania spirometrycznego dodatkowo podaje się lek rozkurczający oskrzela w celu sprawdzenia reakcji oskrzeli na lek. Spirometria z próbą rozkurczową pozwala stwierdzić czy podanie leku zwiększa pojemność oddechową.
Próba rozkurczowa, a właściwie próba odwracalności obturacji używana jest do oceny odwracalności obturacji – zjawiska charakterystycznego dla chorych na astmę, u których występują zaburzenia wentylacji polegające na utrudnieniu przepływu powietrza (głównie podczas wydechu).

UWAGA: Jeżeli nie ma szczególnych wskazań lekarza kierującego, należy odstawić leki rozszerzające oskrzela:
- preparaty zawierające salbutamolu lub fenoterol na 8 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające salmeterol na 48 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające teofilinę na 24 godzin przed badaniem.
- preparaty zawierające tiotropium na 7 dni przed badaniem.


Warszawa, Pory 78
  • lek.med. Janusz Jurczyk, specjalista alergolog, specjalista pulmunolog

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.