OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Pracownia badań wydolnościowych


Badania z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, a w szczególności laboratoryjna ocena wydolności fizycznej, bezpośrednio kojarzą się z aktywnością medycyny sportowej. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej - nasz partner w tym projekcie - ma wieloletnią tradycję i doświadczenie w wykonywaniu badań wydolnościowych najlepszych polskich sportowców. Specjalizują się w szczególności w ocenie wydolności tlenowej dla zawodników dyscyplin wytrzymałościowych: biegaczy, kolarzy, triathlonistów i biegaczy narciarskich. Badania w COMS wykonują także zawodnicy gier zespołowych, w szczególności koszykówki i piłki nożnej, sportów motorowych, sportów walki, szermierki i łyżwiarstwa szybkiego.
 
Wykonujemy testy wysiłkowe na bieżni elektrycznej lub specjalistycznym ergometrze rowerowym. W trakcie wysiłku testowego w sposób ciągły monitorujemy i rejestrujemy parametry oddechowe, przy użyciu aparatu spiroergometrycznego oraz  częstość skurczów serca. W zaawansowanych testach, w trakcie wysiłku pobieramy próbki krwi kapilarnej w celu oznaczania stężenia kwasu mlekowego we krwi.
 
Standardowy test wysiłkowy, oceniający wydolność tlenową (aerobową), to test stopniowany, wykonywany na bieżni lub cykloergometrze. Test rozpoczyna się od małego obciążenia (np.: 6 km/h na bieżni ruchomej lub 50-70 Watt na cykloergometrze). Obciążenie zwiększa się stopniowo, regularnie, co 3 minuty. Profesjonalne testy wysiłkowe wykonywane są do całkowitego zmęczenia, do odmowy. Dane rejestrowane w czasie testu, między innymi: obciążenie, częstość skurczów serca (HR), pobieranie tlenu (VO2), wentylacja minutowa (VE), stężenie kwasu mlekowego we krwi (próbki krwi pobierane są z opuszki palca lub płatka ucha)  i inne, poddawane są analizie w celu wyznaczenia parametrów, pozwalających ocenić wydolność fizyczną, w szczególności: pułapu tlenowego (maksymalne pobieranie tlenu, VO2max) i progu beztlenowego (anaerobowego, LAT). Próg beztlenowy wyznaczany jest w oparciu o przebieg zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi, przy zastosowaniu metody transformacji logarytmicznej. Podsumowaniem testu wysiłkowego jest szczegółowy raport, zawierający dane liczbowe, wykresy przebiegów poszczególnych parametrów oraz część opisową z rekomendacjami.
 
Badania wykonywane są w standardzie klinicznym, w pełnym zabezpieczeniu medycznym. Zespół wykonujący badania to doświadczeni profesjonaliści medyczni, specjalizujący się w fizjologii wysiłku fizycznego. Kierownikiem pracowni jest dr n. med. Hubert Krysztofiak, od początku swojej kariery zawodowej związany z COMS oraz  Zakładem Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
 
Zespół:
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Dr n. med. Andrzej Folga
Lek. Lesław Musur
Piel. Bożena Burchard
Lek. Mariola Gałązka
Lek. Łukasz Markiewicz
 
Laboratorium wysiłkowe wyposażone jest w:
Ergospirometr METALYZER 3B;
Cykloergometr – trenażer Cyclus2;
Bieżnia h/p/cosmos Pulsar;
Aparat do oznaczania kwasu mlekowego Lactat Photometer Plus


 

Warszawa, Żwirki i Wigury 63A

  • Dr n. med. Hubert Krysztofiak, specjalista medycyny sportowej
  • Dr n. med. Andrzej Folga, specjalista kardiolog, specjalista medycyny sportowej

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.