OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Zapraszamy dzieci z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projekcie pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego, u których występuje problemem otyłości.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości u uczniów klas I-VI szkół podst. z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.

Programem objętych zostanie 100 dzieci.

Program realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Projekt dofinansowany z UE w kwocie 148 475 PLN

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.