OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Zapraszamy dzieci z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”  oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie strukturalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje funkcjonalna lub strukturalna wada postawy.
Celem głównym projektów jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa  u uczniów klas I-VI szkół podst. z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.

Programem funkcjonalnych wad kręgosłupa objętych zostanie 100 dzieci.
Programem strukturalnych wad kręgosłupa objętych zostanie 30 dzieci.


Program realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Projekt pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego dofinansowany z UE w kwocie 163 005 PLN

Projekt „Regionalny program zdrowotny w zakresie strukturalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” dofinansowany z UE w kwocie 97 815 PLN.

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.