OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Formularz rekrutacyjny

Dane dziecka zgłaszanego do programu
Dane rodzica / opiekuna dziecka zgłaszanego do programu
Prosimy o wskazanie dodatkowych potrzeb wynikających z niepełnoprawności, jeśli występują:
Ja niżej podpisana/y deklaruję chęć udziału mojego dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w projekcie pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego” i zobowiązuję się respektować wszystkie zasady uczestnictwa w nim.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa w projekcie, zawartymi w Regulaminie rekrutacji, kwalifikacji i uczestnictwa w programach, spełniam warunki kwalifikacji do projektu i akceptuję zasady udziału w nim.
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie korzysta, w momencie aplikowania do programu, ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze udziału i nie brał wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego Beneficjenta realizującego program pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.