FLU MEETING 2016 - RAZEM PRZECIW GRYPIE

W dniu 7 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca sezon epidemiczny w Polsce.

W spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie, wzięli udział Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Program jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Jego celem jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. W 2016 roku do prac w Radzie Naukowej Programu został zaproszony dr Jarosław Krzywański z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, a COMS dołączył do merytorycznych partnerów Programu.

Od początku września w całej Polsce na grypę lub choroby grypopodobne zachorowało ponad dwa i pół miliona osób, a hospitalizacji wymagało ponad dziesięć tysięcy z nich.

Więcej o konferencji i Programie pod adresem http://www.mp.pl/opzg/.

FLU MEETING 2016 - RAZEM PRZECIW GRYPIE