JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA SPORTOWE?
 


Poniżej podajemy podstawowe informacje, które pozwolą Państwu zorientować się jak przebiega procedura badań orzeczniczych w naszej Przychodni wykonywanych w ramach NFZ, a także co należy zrobić, by procedurę rozpocząć.


Procedura orzecznicza w naszej Przychodni trwa minimum 2 dni, to czas niezbędny, aby przeprowadzić wszystkie badania, ocenić stan zdrowia młodego sportowca oraz wydać orzeczenie lekarskie. W przypadku zawodników niektórych dyscyplin sportowych, jak np. sporty walki, a także zawodników u których niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań lub/i konsultacji lekarskich procedura orzecznicza może wydłużyć się.
Żeby rozpocząć badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ, niezbędne jest skierowanie do poradni medycyny sportowej uzyskane od lekarza POZ. Zapis na badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu skierowania, gdyż do zapisu niezbędne jest podanie danych zawartych w skierowaniu (m.in. datę wystawienia, imię i nazwisko lekarza kierującego, adres placówki kierującej).
 
Jak wygląda procedura przeprowadzania badań sportowych w COMS

W dniu pierwszej wizyty pacjent rozpoczyna procedurę badaniami wykonywanymi przez pielęgniarkę, w zakres badań wchodzą:

 • badanie laboratoryjne (pobranie krwi do badania ) - wykonywane są badania: morfologia krwi obwodowej, oraz oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi.
   pacjent musi być 3 godziny bez posiłku;
 • dostarczenie do Przychodni próbki porannego moczu; wykonane zostanie badanie ogólne moczu;
 • zebranie i przeprowadzenie wywiadu rodzinnego, o stanie zdrowia, przebytych chorobach i urazach;
 • pomiary antropometryczne;
 • badanie ostrości wzroku przy pomocy tablicy Snellena;
 • badanie elektrokardiograficzne;
 • przegląd stomatologiczny;

 Na wizytę kompleksową należy przynieść ze sobą:  

 • wypełniony formularz badania podmiotowego oraz oświadczenie do badania odpowiednie dla grupy pacjentów: NFZ (Warszawa oraz Gdynia)
 • lub jeśli jest to badanie dla mieszkańców Gdyni (bez skierowania) Formularz do badania SPORT, ZDROWIE, RODZINA | Gdynia.
 • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
 • dokumentacje medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • próbka porannego moczu w odpowiednim pojemniku (mocz oddajemy po podmyciu się ciepłą wodą ze środkowego strumienia)
 • do badania krwi pacjent musi być 3 godziny bez posiłku
 • podczas badań wskazany jest wygodny strój oraz obuwie sportowe

Na badania prosimy o przyniesienie wyników badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:

 • konsultacje neurologiczną - dotyczy sportów walki
 • audiogram - dotyczy strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych
 • inne wykonywane w poradniach specjalistycznych zlecone z uwagi na stan zdrowia pacjenta

Zawodnik do 18 roku życia zgłasza się z jednym z rodziców/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem posiadającym pisemne upoważnienie rodziców.

DOKUMENTY DO POBRANIA: