Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej posiada jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Medycyny Sportowej.
 
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej                            5 miejsc specjalizacyjnych
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
 
Filia w Gdyni                                                                             3 miejsca specjalizacyjne
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
 
Nabór następuje zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Wojewodę.
 
I. Formy i metody szkolenia w jednostkach COMS

A) Kursy specjalizacyjne  

1- Kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycycny sportowej "ABC medycyny sportowej" (5 dni, 40 godzin dydaktycznych)
2- Kurs "Ortopedia i traumatologia sportowa" (5 dni, 40 godzin dydaktycznych)
3- Kurs "Kardiologia sportowa" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
4- Kurs "Żywienie osób aktywnych fizycznie" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
5- Kurs "Doping w sporcie" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
6- Kurs "Bioregeneracja organizmu" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
7- Kurs "Wybrane elementy medycyny morskiej" (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)
8- Kurs "Wybrane elementy medycyny wysokogórskiej z elementami medycyny lotniczej"(2 dni, 16 godzin dydaktycznych)
9- Kurs "Aktywność fizyczna-zalecenia dla zdrowia i w chorobach przewlekłych" (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)
10- Kurs "Wprowadzenie do rehabilitacji i fizjoterapii w medycynie sportowej" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
11- Kurs "Psychospołeczne problemy sportu i aktywności fizycznej" (2 dni, 16 godzin dydaktycznych)
12- Kurs atestacyjny "Postępy w medycynie sportowej" (5 dni, 40 godzin dydaktycznych)
13- Kurs "Ratownictwo medyczne" (5 dni, 40 godzin dydaktycznych)
14- Kurs "Zdrowie publiczne" (5 dni, 40 godzin dydaktycznych)
15- Kurs "Prawo medyczne" (3 dni, 24 godziny dydaktyczne)
16- Kurs "Przetaczanie krwi i jej składników" (2 dni, 16 godzin dydatycznych)

B) Staże kierunkowe

1- Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej - część I (48 tygodni, 240 dni roboczych)
2- Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej - część II (48 tygodni, 240 dni roboczych)
3- Staż kierunkowy w zakresie badań wydolności fizycznej (2 tygdnie, 10 dni roboczych)
4- Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (16 godzin, 80 dni roboczych)
5- Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (16 tygodni, 80 dni roboczych)
6- Staż kierunkowy w zakresie chorób dziecięcych (12 tygodni, 60 dni roboczych)
7- Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji w medycynie sportowej (16 tygodni, 80 godzin roboczych)
8- Staż kierunkowy - doświadczenie na stanowisku lekarza drużyny sportowej, uczestnictwo w zgrupowaniu sportowym   (50 tygodni, 250 dni roboczych w tym co najmniej 2 tygodnie udziału w zgrupowaniach: 1 raz jako lekarz towarzyszący,      1 raz samodzielnie)
   
C) Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

D) Samokształcenie   

II. Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego

Lp.Przebieg szkoleniaLiczba tygodniLiczba dni roboczych
1Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej - część I48240
2Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej - część II48240
3Staż kierunkowy w zakresie badań wydolności fizycznej210
4Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu1680
5Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych1680
6Staż kierunkowy w zakresie chorób dziecięcych1260
7Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji w medycynie sportowej1680
8Staż kierunkowy - doświadczenie na stanowisku lekarza drużyny sportowej50250
9Kursy specjalizacyjne11 tyg.
i 1 dzień
56
10Urlopy wypoczynkowe26130
11Dni ustawowo wolne od pracy1365
12Samokształcenie3 tyg.15
Łącznie261 tyg.
i 1 dzień
1306