DIETETYKA
Mgr Magdalena Drażba  dietetyk kliniczny
 
LARYNGOLOGIA
Lek. Tomasz Sikora  Specjalista otolaryngolog
 
MEDYCYNA SPORTOWA
Lek. Jarosław Bortnowski Specjalista medycyny sportowej, ortopedii i trumatologii narządu ruchu 
Lek. Igor Gusarski  Specjalista medycycny rodzinnej, Certyfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS
Lek. Michał Leszczyński  Certyfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS, specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Hanna Muller  Certyfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS, kardiolog
Lek. Jarosław Skłucki  Certyfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS, pediatra
Lek. Ewa Słonina - Pinkowska Certyfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS, pediatra
Lek. Maciej Szubiński Specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
Lek. Edyta Śleszycka Specjalista medycyny sportowej, specjalista medycyny rodzinnej
Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski Cetryfikowany lekarz medycyny sportowej PTMS, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii (nadciśnienia tętniczego)
 
ORTOPEDIA
Lek. Jarosław Bortnowski Specjalista ortopedii i trumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej

PSYCHOLOGIA
Mgr Marcin Kwiatkowski Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Certyfikowany Psycholog Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Lek. Dr n. med. Jarosław Meyer-Szary Specjalista kardiologii dziecięcej, pediatra

PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
Lek.Hanna Muller  Kardiolog, certyfikowany lekarz medycyny spotowej PTMS (próby wysiłkowe)
Lek. Andrzej Urbaniak Kardiolog (konultacje kardiologiczne, echo serca, diagnostyka holter)
 
Zajęcia edukacjne w ramach projektu Sport, Zdrowie, Rodzina
Mgr Patrycja Celmer - Koordynator
Piel. Paulina Bobowicz
Lek. Jarosław Bortnowski
Mgr Małgorzata Garbowicz
Mgr Marcin Kwiatkowski
Lek. Michał Leszczyński
Lek. Edyta Śleszycka
Lek. Maciej Szubiński
Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Michał Joskowski
Maciej Milewczyk