2023

Pokrywka A, Berezovska D, Lewandowska-Pachecka S, Krzywański J, Rynkowski M, Wicka M, Kwiatkowska D, Faiss R. Self-Declared and Measured Prevalence of Glucocorticoid Use in Polish Athletes. Separations 2023; 10(3): 204.

Krzywański J, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Sobierajski T, Młyńczak M, Piechuta A, Kuchar E. Response to the letter to the Editor regarding the article “Vaccine versus infection - COVID-19-related loss of training time in elite athletes”. J Sci Med Sport 2023; https://doi.org/10.1016/j.jsams.2023.02.007

2022

Antczak A, Nitsch-Osuch A, Balcerzak M, Byliniak M, Chorostowska-Wynimko J, Jahnz-Różyk K, Konstanty M, Krzywański J, Kuchar E, Mastalerz-Migas A, Wójcik M, Szenborn L. Coalition Shaping the Vaccination Landscape. Vaccines. 2022; 10(12): 2030.

Krzywański J, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Sobierajski T, Młyńczak M, Piechuta A, Kuchar E. Vaccine versus infection – COVID-19-related loss of training time in elite athletes. J Sci Med Sport 2022; 25(12): 950-959.

Sobierajski T, Krzywański J, Mikulski T, Pokrywka A, Krysztofiak H, Kuchar E. Sports Elite Means Vaccine Elite? Concerns and Beliefs Related to COVID-19 Vaccines among Olympians and Elite Athletes. Vaccines 2022; 10(10): 1676.

Pokrywka A, Berezovska D, Lewandowska-Pachecka S, Rynkowski M, Faiss R, Krzywański J. Ocena stosowania glikokortykosteroidów przez sportowców w Polsce w świetle znowelizowanych przepisów antydopingowych. Farm Pol 2022; 78(1): 3-9.

Krzywański J, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Młyńczak M, Małek ŁA, Kwiatkowska D, Kuchar E. Elite athletes with COVID-19 – predictors of the course of disease. J Sci Med Sport 2022; 25(1): 9-14. 

2021

Pokrywka A, Skrzypiec-Spring M, Krzywanski J, Rynkowski M, Saugy M, Faiss R. Cases reports: Unintended anti-doping rule violation after dorzolamide use several months prior to a doping control. Drug Test Anal. 2021; 13(10):1803-1806.

Pokrywka A, Żmijewski P. Doping genowy. W: Cięszczyk P (red.). Genetyka sportowa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021, str. 359-366.

Pokrywka A, Berezovska D, Rynkowski M. Zmiany w przepisach antydopingowych obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Med Sport Pract 2021; 22(1): 1–5.

Zakliczyńska H, Pokrywka A. Transseksualni zawodnicy w sporcie profesjonalnym. Med Sport Pract 2021; 22(3): 32–35.

Krzywanski J, Kuchar E, Mierzynski R. Cutaneous larva migrans in a beach volleyball player. IDCases 2021, e01084, https://doi.org/10.1016/j.idcr.2021.e01084.

Małek ŁA, Marczak M, Miłosz-Wieczorek B, Konopka M, Braksator W, Drygas W, Krzywański J. Cardiac involvement in consecutive elite athletes recovered from Covid-19: A magnetic resonance study. J Magn Reson Imaging 2021; 53(6): 1723-1729.

Krzywański J, Kuchar E, Pokrywka A, Mikulski T, Pilchowska I, Młyńczak M, Krysztofiak H, Jurczyk J, Ziemba A, Nitsch-Osuch A. Safety and Impact on Training of the Influenza Vaccines in Elite Athletes Participating in the Rio 2016 Olympics. Clin J Sport Med 2021; 31(5):423-429.

2020

Krysztofiak H, Młyńczak M, Małek ŁA, Folga A, Braksator W. Left ventricular mass normalization in child and adolescent athletes must account for sex differences. PLoS One 2020; 15(7): e0236632.

Folga A, Główczyńska R, Turska-Kmieć A (red.). Ograniczenia kardiologiczne w sporcie amatorskim. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.

Krzywański J, Krysztofiak H, Ziemba A. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka. W: Brytek-Matera A (red.). Psychodietetyka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020, str. 398-422.

Krzywański J, Pokrywka A, Młyńczak M, Mikulski T. Is vitamin D status reflected by testosterone concentration in elite athletes? Biol Sport 2020; 37(3): 229–237.

Krzywański J, Mikulski T, Pokrywka A, Młyńczak M, Krysztofiak H, Frączek B, Ziemba A.Vitamin B12 Status and Optimal Range for Hemoglobin Formation in Elite Athletes. Nutrients 2020; 12(4): 1038.

Pokrywka A, Bujalska-Zadrożny M, Mamcarz A (red.). Doping w sporcie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.

2019

Główczyńska R, Turska-Kmieć A, Folga A (red.). Badania kardiologiczne sportowców amatorów. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

Frączek B, Krzywański J, Krysztofiak H (red.). Dietetyka sportowa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

Pokrywka A, Krzywański J. Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2020 roku. Medicina Sportiva Practica 2019; 20(4): 93-96.

Krysztofiak H, Młyńczak M, Małek ŁA, Folga A, Braksator W.Left ventricular mass normalization for body size in children based on an allometrically adjusted ratio is as accurate as normalization based on the centile curves method. PLoS One 2019; 14(11): e0225287.

Krysztofiak H, Młyńczak M, Małek ŁA, Folga A, Braksator W. Left ventricular mass is underestimated in overweight children because of incorrect body size variable chosen for normalization. PLoS One 2019; 14(5): e0217637.

Karczemna A, Krzywański J, Lange E.Znaczenie folianów dla osób uprawiających sport. Kosmos 2019; 68(2): 249–257.

Gawlik R, Kurowski M, Kowalski M, Ziętkowski Z, Pokrywka A, Krysztofiak H, Krzywański J, Bugajski A, Bartuzi Z. Asthma and exercise-induced respiratory disorders in athletes. The position paper of the Polish Society of Allergology and Polish Society of Sports Medicine. Adv Dermatol Allergol 2019; 36(1): 1-10.

Krysztofiak H, Młyńczak M, Folga A, Braksator W, Małek ŁA. Normal Values for Left Ventricular Mass in Relation to Lean Body Mass in Child and Adolescent Athletes. Pediatr Cardiol. 2019; 40(1): 204-208.

2018

Krysztofiak H, Małek ŁA, Młyńczak M, Folga A, Braksator W. Comparison of echocardiographic linear dimensions for male and female child and adolescent athletes with published pediatric normative data. PLoS One 2018; 13(10): e0205459.

Folga A. Czy sport to zdrowie? W: Śliż D, Mamcarz A (red.). Medycyna stylu życia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018, str. 39-44.

Gawrecki A, Szadkowska A, Biegański G, Klupa T, Wolnik B, Bugajski A, Ziemba A, Tomaszewski W, Jegier A, Krzywański J, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Zasady uzyskania zgody na uprawianie sportu przez osoby z cukrzycą typu 1 – zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2018; 34 (Suppl. 1): 135-139.

Krzywański J, Nitsch-Osuch A, Mikulski T, Krysztofiak H, Pokrywka A, Kanecki K, Kuchar E, Brydak L. Antibody Response to Trivalent Influenza Vaccine in the Northern and the Southern Hemisphere in Elite Athletes. Adv Exp Med Biol 2018; 1108: 49-54.

Kurowski M, Jurczyk J, Jarzębska M, Wardzyńska A, Krysztofiak H, Kowalski ML. Serum but not exhaled breath condensate periostin level is increased in competitive athletes.Clin Respir J. 2018; 12(5): 1919-1926.

Kurowski M, Jurczyk J, Moskwa S, Jarzębska M, Krysztofiak H, Kowalski M. Winter ambient training conditions are associated with increased bronchial hyperreactivity and with shifts in serum innate immunity proteins in young competitive speed skaters. Arch Med Sci 2018; 14(1): 60-68.

Kurowski M, Jurczyk J, Olszewska-Ziąber A, Jarzębska M, Krysztofiak H, Kowalski ML. A similar pro/anti-inflammatory cytokine balance is present in the airways of competitive athletes and non-exercising asthmatics. Adv Med Sci. 2018; 63(1): 79-86.

2017

Pokrywka A, Kwiatkowska D, Krzywański J, Zembroń-Łacny A. Higenamina i metyloheksanoamina – dopingujące składniki suplementów diety. Medicina Sportiva Practica 2017; 18(3): 50-53.

Pokrywka A, Morawin B, Krzywański J, Zembroń-Łacny A. An Overview on Tribulus terrestris in Sports Nutrition and Energy Regulation. In: Bagchi D (ed.). Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity. Elsevier Academic Press, San Diego 2017, pp. 155-165.

Skrzypiec-Spring M, Krzywański J, Karlikowska-Skwarnik M, Pokrywka A, Krysztofak H, Nitsch-Osuch A, Kuchar E. Pertussis outbreak in Polish shooters with adverse event analysis. Biol. Sport 2017; 34(3): 243-248.

2016

Bania A, Krzywański J, Krysztofiak H, Furgał W, Pedrycz A.Epidemiologia urazów i zachorowań u sportowców wybranych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich sportowców podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Medycyna Sportowa 2016; 32(4): 261-267.

Krzywanski J, Mikulski T, Krysztofiak H, Mlynczak M, Gaczynska E, Ziemba A.Seasonal Vitamin D Status in Polish Elite Athletes in Relation to Sun Exposure and Oral Supplementation. PLoS ONE 2016; 11(10): e0164395.

Jurczyk J, Krysztofiak H, Kurowski M, Kowalski ML. Astma oskrzelowa u sportowców. W: Braksator W., Mamcarz A. (red.). Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 461-467.

Krysztofiak H, Petkow Dimitrow P. Differentiating physiology from pathology in elite athletes. Left ventricular hypertrophy versus hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2016; 74: 705-716.

Folga A, Krysztofiak H. Okresowa ocena stanu zdrowia sportowców. W: Braksator W., Mamcarz A. (red.). Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 575-581.

Kurowski M, Jurczyk J, Krysztofiak H, Kowalski ML.Exercise-induced respiratory symptoms and allergy in elite athletes: Allergy and Asthma in Polish Olympic Athletes (A2POLO) project within GA2LEN initiative. Clin Respir J. 2016; 10: 231-238.

Pokrywka A, Krzywański J. Problem dopingu w sporcie. W: Braksator W, Mamcarz A (red.). Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, str. 549-560.

Pokrywka A, Krzywański J. Modulatory metabolizmu zabronione w sporcie. Medical Tribune 2016; 5: 71-75.

2015

Krzywański J, Krysztofiak H, Trochimczuk P. Kompendium opieki lekarskiej. W: Sozański H, Sadowski J, Czerwiński j (red.). Podstawy teorii i technologii treningu sportowego - Tom 2. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Warszawa – Biała Podlaska 2015, str. 589-616.

2014

Kurowski M, Jurczyk J, Jarzębska M, Moskwa S, Makowska JS, Krysztofiak H, Kowalski ML. Association of serum Clara cell protein CC16 with respiratory infections and immune response to respiratory pathogens in elite athletes. Respir Res. 2014; 15: 45.

Mikulski T, Dąbrowski J, Krzywański J. Altitude training at sea level and its impact on EPO and VEGF. Medicina Sportiva 2014; 18(3): 84-87.