W dniu 22 października 2012 roku Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej otworzył swoją pierwszą filię. Uroczystości przewodniczył Prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej dr n. med. Hubert Krysztofiak. Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Adam Krzesiński.
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej filia w Gdyni powołana została w celu świadczenia usług medycznych dla sportowców oraz osób rekreacyjnie podejmujących aktywność firzyczną.

Realizujemy pierwszy w Gdyni, komplementarny projekt profilaktyczny dla dzieci i młodzieży uprawiających sport pt. Sport, Zdrowie, Rodzina. Działania obejmują bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodych sportowców, trenerów, rodziców  oraz badania kwalifikujące do uprawiania sportu do 21 roku życia.
 
Od 1 lipca 2013 roku w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia sportowcy do 21 roku życia oraz do 23 roku życia jeżeli rozpoczęli trenowanie przed 21 rokiem życia, mogą korzystać ze swiadczeń na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zapraszamy do placówki w Gdyni na badania okresowe  zawodników KADRY NARODOWEJ w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.
Rejestracja Tel. 58 765 07 96

Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9