Medycyna sportowa do również projekty naukowe, współpraca ponadnarodowa, która jest wpisana w nasz zakres działalności. Realizujemy projekty badawcze o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Współpracując z koordynatorami badań, sprawnie realizujemy projekty badawcze oraz projekty na poziomie wybranych powiatów, gmin i miast. Projektom badawczo-rozwojowym poświęcamy wiele uwagi, bo dzięki nim możemy zaoferować pacjentom najwyższą jakość usług specjalistów, którzy uczestnicząc w światowych konferencjach naukowych, konfrontując swoją wiedzę z najlepszymi specjalistami na świecie, mogą leczyć pacjentów skuteczniejszymi metodami. Jesteśmy odpowiednio przygotowani do prowadzenia i realizacji projektów na każdym ich etapie. Współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi przy upowszechnieniu dobrych praktyk w zakresie realizacji innowacyjnych projektów naukowych.

Zapraszamy zainteresowane jednostki do współpracy w aplikowaniu o środki w tym z UE, pozwalające na realizację projektów badawczych, innowacyjnych, wdrożeniowych.