Głównym zadaniem placówki jest opieka lekarska nad zawodnikami Kadry Narodowej w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportu, którą realizujemy poprzez:

1. Prowadzenie okresowych badań lekarskich oraz celowanych badań przesiewowych dla zawodników zgłaszanych przez polskie związki sportowe,
2. Prowadzenie i monitorowanie procesu diagnostyki i leczenia w odniesieniu do zawodników kadry, u których stwierdzono nieprawidłowości w badaniach okresowych lub przesiewowych, którzy doznali urazu, których dotyczy ostry lub przewlekły proces chorobowy oraz zawodników kadry z ustalonymi problemami medycznymi,
3. Systematyczne monitorowanie stanu funkcjonalnego sportowców oraz wdrażanie działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowania i urazu wśród zawodników kadry narodowej,
4. Wspieranie zespołów medycznych, wyznaczonych przez polskie związki sportowe do bezpośredniej opieki nad zawodnikami kadry w procesie szkolenia sportowego, poprzez bezpośrednie doradztwo i współpracę oraz organizowanie systematycznej edukacji lekarzy i fizjoterapeutów,
5. Inicjowanie i przeprowadzanie działań badawczych, których celem jest pogłębienie wiedzy o stanie funkcjonalnym i zdrowotnym zawodników kadry oraz wpływie treningu fizycznego na stan funkcjonalny i stan zdrowia organizmu,
6. Wdrażanie nowych metod i technik medycznych użytecznych w medycynie sportowej zgodnych ze standardem medycyny opartej na dowodach,
7.  Monitorowanie zgodności stosowanej farmakoterapii ze standardami Światowej Agencji Anty-Dopingowej (WADA) oraz monitorowanie procedur wyłączeń terapeutycznych,
8. Zaangażowanie logistyczne i merytoryczne w zabezpieczenie medyczne polskiej reprezentacji w trakcie przygotowań i podczas igrzysk olimpijskich oraz  innych wydarzeń sportowych.
 
W Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej COMS do dyspozycji zawodników Kadry Narodowej oddajemy doświadczony zespół specjalistów z zakresu: medycyny sportowej, ortopedii, chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, laryngologii, neurologii, alergologii, psychologii, dietetyki sportowej i fizjoterapii. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A
Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63 A