Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63 A
02- 091 Warszawa
telefon sekretariat - 22 317 99 09

NIP: 5261723881
REGON: 000289259
KRS: 0000220245
 
Rejestr Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr rejestru  000000018834

Nr konta Bank Gospodarstwa Krajowego   05 1130 1017 0020 1473 7620 0001