Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 

ul. Żwirki i Wigury 63 A
02- 091 Warszawa
telefon sekretariat - 22 317 99 09

NIP: 5261723881
REGON: 000289259
KRS: 0000220245
 
Rejestr Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr rejestru

Nr konta