INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU SPORTOWYM! CHCESZ OSIĄGNĄĆ MAKSIMUM REZULTATU, WYZNACZ PRÓG PRZEMIAN BEZTLENOWYCH, ABY INDYWIDUALNIE DOBRAĆ OBCIĄŻENIA TRENINGOWE.

Wykonujemy testy wysiłkowe na bieżni elektrycznej lub specjalistycznym ergometrze rowerowym. W trakcie wysiłku testowego w sposób ciągły monitorujemy i rejestrujemy parametry oddechowe, przy użyciu aparatu spiroergometrycznego oraz częstość skurczów serca.

W zaawansowanych testach, w trakcie wysiłku pobieramy próbki krwi kapilarnej w celu oznaczania stężenia kwasu mlekowego we krwi.
Standardowy test wysiłkowy, oceniający wydolność tlenową (aerobową), to test stopniowany, wykonywany na bieżni lub cykloergometrze. Test rozpoczyna się od małego obciążenia (np.: 6 km/h na bieżni ruchomej lub 50-70 Watt na cykloergometrze). Obciążenie zwiększa się stopniowo, regularnie, co 3 minuty. Profesjonalne testy wysiłkowe wykonywane są do całkowitego zmęczenia, do odmowy. Dane rejestrowane w czasie testu, między innymi: obciążenie, częstość skurczów serca (HR), pobieranie tlenu (VO2), wentylacja minutowa (VE), stężenie kwasu mlekowego we krwi (próbki krwi pobierane są z opuszki palca lub płatka ucha) i inne, poddawane są analizie w celu wyznaczenia parametrów, pozwalających ocenić wydolność fizyczną, w szczególności: pułapu tlenowego (maksymalne pobieranie tlenu, VO2max) i progu beztlenowego (anaerobowego, LAT). Próg beztlenowy wyznaczany jest w oparciu o przebieg zmian stężenia kwasu mlekowego we krwi, przy zastosowaniu metody transformacji logarytmicznej. Podsumowaniem testu wysiłkowego jest szczegółowy raport, zawierający dane liczbowe, wykresy przebiegów poszczególnych parametrów oraz część opisową z rekomendacjami.
Mamy wieloletnią tradycję i doświadczenie w wykonywaniu badań wydolnościowych najlepszych polskich sportowców. Specjalizujemy się w szczególności w ocenie wydolności tlenowej dla zawodników dyscyplin wytrzymałościowych: biegaczy, kolarzy, triathlonistów i biegaczy narciarskich, jak również w grach zespołowych, w szczególności koszykówki i piłki nożnej, sportów motorowych, sportów walki, szermierki i łyżwiarstwa szybkiego.

 

Zespół:
Lekarz dr n. med. Andrzej Folga
Lekarz dr n. med. Hubert Krysztofiak
Mgr Marta Bazańska
 
Poradnia Badania Wydolności:
Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej, Centralny Ośrodek Medycyny 
Sportowej, Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63 A, tel. 22 280 97 75