Na początku lipca pracownicy Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej uczestniczyli w dwóch kongresach naukowych.
W Paryżu odbył się 28. doroczny Międzynarodowy Kongres Nauk o Sporcie, organizowany przez European College of Sport Science. Kilka tysięcy uczestników miało okazję wybrać interesujące dla siebie tematy z ponad 2000 prezentacji naukowych. Wśród nich byli m.in. dr Jarosław Krzywański i dr Andrzej Pokrywka.
Z kolei w Rzymie odbyło się 15. Śródziemnomorskie Forum Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacyjnej, podczas którego dr Anna Pacholec i dr Marek Krochmalski zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących sportowców będących pod opieką medyczną COMS.