W czerwcu br. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej organizuje kursy specjalizacyjne: Kardiologia sportowa, Doping w sporcie i Wybrane elementy medycyny morskiej. Kursy są przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji w zakresie medycyny sportowej. 

Kardiologia sportowa to kurs hybrydowy zaplanowany w dniach 8-10 czerwca br. Przewidziano dwa dni zajęć online i jeden w trybie stacjonarnym (w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4).

W dniach 20-22 czerwca br., także w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, odbędzie się kurs specjalizacyjny pt. Doping w sporcie. Prelekcje poprowadzą m.in. przedstawiciele kluczowych instytucji związanych z walką z dopingiem, tj. Światowej Agencji Antydopingowej, Polskiej Agencji Antydopingowej i Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Z kolei w dniach 23-24 czerwca br., w formule online, odbędzie się kurs specjalizacyjny pt. Wybrane elementy medycyny morskiej.

Szczegóły i zgłoszenia - patrz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.