Szacowanie wartości zamówienia

Informujemy, że SP ZOZ COMS w ramach czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozpoczął procedurę ustalenia wartości zamówienia

W związku z dwumiesięczną przerwą w pracy w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci z terminów wcześniejszych. W celu uzgodnienia nowego terminu badań będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

BEZPŁATNE KONSULTACJE ON-LINE

BEZPŁATNE KONSULTACJE ON-LINE

W tym trudnym dla wszystkich czasie wspólnie ze Sport and Minds - Psychologia Sportu i Trening Mentalny przygotowaliśmy bezpłatne konsultacje on-line dla sportowców.

GDYNIA | wznowienie pracy poradni

Placówka w Gdyni rozpoczęła pracę w poradniach:

PILNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRZYPOMINAMY !!!!

Odwołanie zajęć -projekt UE

W związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 grupowe zajęcia ruchowe dla dzieci prowadzone w ramach projektów: funkcjonalnych wad postawy oraz otyłości zostają odwołane.

Odprawa Zespołu Medycznego TOKIO 2020 ODWOŁANA!

Uprzejmie informujemy, że dyrekcja Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i przedstawiciele Komisji Medycznej PKOl podjęli decyzję o odwołaniu odprawy Zespołu Medycznego Tokio 2020, zaplanowanej w dniach 13-14 marca br.

WAŻNE! CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub na osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz.

KOMUNIKAT WS. EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

W związku z zachorowaniami na COVID-19, tj. zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ograniczenia epidemii, w wielu krajach wdrożono szereg nadzwyczajnych środków. Odwoływane są m.in. imprezy masowe, w tym o charakterze sportowym.

BEZPŁATNE BADANIA SPORTOWE I KONSULTACJE LEKARSKIE

BEZPŁATNE BADANIA SPORTOWE I KONSULTACJE LEKARSKIE
 
Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej serdecznie zapraszają na bezpłatne badania sportowe i konsultacje z wydaniem orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu dla dorosłych.